Styrelsen

Ordförande
Lotta Silfver

Sekreterare
Anna Törnberg

Kassör
Sven Öresjö

Ledamot/medlemsregister/mail/hemsida
Anna Törnberg

Ledamot/byggfrågor
Tore Norrby

Suppleant/Anläggningsansvarig
Kjell Fröjdendahl

Suppleant/samordnare för kommunalt arbete
Charlotte von Bahr

Ledamot
Kerstin Gröning

Suppleant
Andreas Funksjö

Suppleant
Maria Sköld

Välkommen att kontakta styrelsen via vår kontaktsida.

Kommentera