Styrelsen

Ordförande
Tore Norrby

Kassör
Sven Öresjö

Ledamot
Kerstin Gröning

Ledamot/anläggningsansvarig
Kjell Fröjdendal

Ledamot/byggfrågor
Andreas Funksjö

Suppleant/samordnare för kommunalt arbete
Charlotte von Bahr

Suppleant
Petra Bergström

Suppleant
Reza Shirtavani

Välkommen att kontakta styrelsen via vår kontaktsida.

Kommentera