Styrelsen

Ordförande
Tore Norrby, lott 74

Kassör
Sven Öresjö, lott 85

Ledamot/anläggningsansvarig
Kjell Fröjdendal, lott 7

Ledamot/samordnare för kommunalt arbete
Reza Shirtavani, lott 107

Ledamot
Andreas Funksjö, lott 108

Ledamot
Petra Bergström, lott 137

Ledamot
Sylvia Hansson, lott 136

Suppleant/byggfrågor
Karen Broegaard, lott 114

 

Välkommen att kontakta styrelsen via vår kontaktsida.
Styrelsemedlemmarnas kontaktuppgifter hittas i medlemsmatrikeln.

Lämna ett svar