Styrelsen

Ordförande
Tore Norrby

Kassör
Sven Öresjö

Ledamot/anläggningsansvarig
Kjell Fröjdendal

Ledamot/byggfrågor
Charlotte von Bahr

Ledamot/samordnare för kommunalt arbete
Andreas Funksjö

Ledamot
Petra Bergström

Ledamot
Reza Shirtavani

Suppleant
Karen Broegaard

 

Välkommen att kontakta styrelsen via vår kontaktsida.
Styrelsemedlemmarnas kontaktuppgifter hittas i medlemsmatrikeln.

Lämna ett svar