Styrelsen

Ordförande
Tore Norrby, lott 74

Kassör
Sven Öresjö, lott 85

Ledamot/anläggningsansvarig
Kjell Fröjdendal, lott 7

Ledamot/byggfrågor
Charlotte von Bahr, lott 117

Ledamot/samordnare för kommunalt arbete
Reza Shirtavani, lott 107

Ledamot
Andreas Funksjö, lott 108

Ledamot
Petra Bergström, lott 137

Suppleant
Karen Broegaard, lott 114

 

Välkommen att kontakta styrelsen via vår kontaktsida.
Styrelsemedlemmarnas kontaktuppgifter hittas i medlemsmatrikeln.

Lämna ett svar