Vårmöte 2018

Styrelsen hälsar alla kolonister välkomna till vårmöte söndag den 3 juni kl. 11.
Mötet hålls på dansbanan eller i samlingslokalen beroende på väder.
Informationsträff med nya kolonister sker kl. 10 samma dag. Samling vid expeditionen.
Efter vårmötet går styrelsen syn.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Slottsskogskolonien

Lämna ett svar