Viktig information om Gallkvalster på svarta vinbär

Styrelsen har blivit upplysta om förekomsten av gallkvalster på våra svarta vinbärsbuskar och råder alla kolonister att vidta åtgärder mot detta.

Bäst beskrivs det av en av våra drabbade kolonister:

Det ser ut som ljust gulgröna ärtor/kulor på grenarna. Det är knoppar som blivit angripna av kvalstren. När de spricker sprids de mikroskopiska kvalstren för vinden och kan smitta närliggande buskar och även grannarnas svarta vinbärsbuskar. Buskarna försvagas och blir till slut sterila och ger inga bär. Det är enbart SVARTA vinbär som angrips.

Har idag hittat svarta vinbärsbuskar med gallkvalster på 10 närliggande kolonilotter. En del buskar med kraftiga angrepp. Endast två buskar är friska! 

Det är viktigt att plocka bort alla gallbildningar snarast och slänga dem i brännbart! På så sätt kan vi hindra smittspridning.

För att gå till grunden med problemet bör man gräva upp angripna buskar till hösten och bränna dem. Kvalstren finns i jorden och går upp på senhösten och infekterar knoppämnena på nytt. 

Ta del av information från SLU här: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/andra-enh/ltv/vaextskyddsstigen-skyltar/skylt_57_m_text.pdf

Lämna ett svar