Nu kommer vattnet

Vattnet till stugorna sätts på  lördagen den 27 Mars kl 12.00. 

Se till att alla dina kranar är stängda inför detta för att slippa rinnande vatten på oönskade ställen. Var på plats klockan 12.00 och kontrollera när vattnet sätts på. Rör, packningar m.m. kan ha gått sönder under vintern (även om det kanske inte är så troligt under denna milda vinter).

Det är var och ens ansvar att se till sin stuga. Är du inte hemma är det bra att be en granne kolla till din stuga. Varje kolonist är ansvarig för vattnet på sin egen lott och ansvarar själv för att avstängningskranar kan nås vid läckor.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Slottsskogskolonien

Lämna ett svar